FetAvienure 1

Aviendo Living

Contemporary Danish design – Timeless products that last. Classic and excellent craftsmanship ensure products are passed on to the next generations

All true to our values quality, aesthetics, creativity, uniqueness, great craftsmanship, and responsibility

|||

Aviendo Living
Tidløse produkter, der holder. Klassisk, fremragende designhåndværk sikrer, at produkterne gives videre til de næste generationer

Vores produkter lever op til vores værdier kvalitet, æstetik, kreativitet, unikt, elegant håndværk, og ansvar

 

Feature 2

The Rocking Flag The Rocking Flag

Celebrating life, diversity and uniqueness with a lively Table Flag, - lively as it can move. The flag itself can easily be changed to different options available

Walnut and brass

Wood: use of non-toxic wood from sustainable forestry to protect our environment

Metal: the brass industry throughout the world depends on the recycling of brass scrap for its survival.

Treated with Natural Oil: DGUV Test certified, EU-directives and other safety and health requirements, and ISO certified

Packaging: Forest Stewardship Council, FSC, certified

|||

Rockende Flag

Fejre livet, mangfoldighed og unikhed med et livligt bordflag, - livligt, da det kan bevæge sig. Flaget kan let udskiftes til andre landes flag

I valnød og messing

Træ: brug af giftfri træ fra bæredygtigt skovbrug

Metal: verdens messingindustri er afhængig af genanvendelse af messingskrot.

Behandlet med naturolie: DGUV Test certificeret, lever op til EU-direktiver og andre sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, samt ISO-certificeret

Emballage: Forest Stewardship Council, FSC, certificeret

 

The Rocking Flag

Celebrating life, diversity and uniqueness with a lively Table Flag, - lively as it can move. The flag itself can easily be changed to different options available

Beech and stainless steel

Wood: use of non-toxic wood from sustainable forestry to protect our environment

Metal: Stainless steel that is not coated with any toxic material is 100% recyclable

Treated with Natural Oil: DGUV Test certified, EU-directives and other safety and health requirements, and ISO certified

Packaging: Forest Stewardship Council, FSC, certified

|||

Rockende Flag

Fejre livet, mangfoldighed og unikhed med et livligt bordflag, - livligt, da det kan bevæge sig. Flaget kan let udskiftes til andre landes flag

I bøg og rustfrit stål,

Træ: brug af giftfri træ fra bæredygtigt skovbrug

Metal: Rustfrit stål, som ikke er belagt med giftigt materiale, er 100 % genanvendeligt

Behandlet med naturolie: DGUV Test certificeret, lever op til EU-direktiver og andre sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, samt ISO-certificeret

Emballage: Forest Stewardship Council, FSC, certificeret