Cart 0
Cart 0
 

Our Story

Aviendo brings together timeless Danish Design and classical fairy tales, to create a magical kingdom that both adults and children can enter together. Our products are crafted by skilled Danish artisans, and each piece brings forth beauty and tranquillity. At the core of each creation is a story, composed by the wisdom and creativity of Hans Christian Andersen. It is our hope that our products enrich and inspire your daily life, bring to life the fairy tales that you hold dear, and create quality moments between generations. |||Om os
Aviendo Fairy Tales samler tidløst dansk design og klassiske eventyr for at skabe et magisk kongerige, som både børn og voksne kan indgå i. Vores produkter er lavet af dygtige danske håndværkere og designere, og hvert produkt frembringer skønhed og ro. I kernen af hver kreation er eventyr sammensat af H.C. Andersens visdom og kreativitet. Vores håb er, at vores produkter beriger og inspirerer dit daglige liv, bringer de eventyr, som du holder af til live og skaber kvalitetstid og skønne øjeblikke mellem generationer.

 
 
Pic-for-web2.jpg

Timeless Danish Design 

We take special care to stay true to the values of quality, aesthetics and exceptional craftsmanship. Every piece aims to evoke harmony and beauty in its environment, and provides a moment of respite for the observer. The tradition of Danish design embodies a fable of refinement, functionality and beauty lived. We aim to recount this tale by laying its essence into the heart of our every creation. Their virtuosity not only adorns the home but also tells stories by connecting generations and sharing values. The aesthetic harmony of Danish design becomes the vehicle for invoking the unity of people. |||Tidløst dansk design
Vi lægger særligt vægt på at være tro mod værdierne kvalitet, æstetik og ekstraordinært håndværk. Hver kreation har til formål at fremkalde harmoni og skønhed i sin tilstedeværelse og giver et øjebliks pusterum for den enkelte person. Traditionen for dansk design omfatter funktionalitet, skønhed og fine detaljer. Vi stræber efter at genfortælle disse eventyr ved at lægge essensen i hjertet af hvert eneste produkt. Deres udtryk pryder ikke kun hjemmet men fortæller også en historie ved at forbinde generationer og dele værdier. Den æstetiske harmoni i dansk design bliver et middel til at forene mennesker.

 
171114_aviendo_mb3270_highres_dec.jpg
 

Classic Fairy Tales

Hans Christian Andersen is one of the golden authors of European literature. His fantasies have echoed through children's bedrooms for nearly two centuries, forming bonds between young and old alike. These stories are of subtle intricacies of human existence, acceptance and true beauty. Our Fairy Tales collections honour these legendary tales and delicately lays them into a contemporary aesthetic. In words and images revitalized, the wisdom and legacy of this monumental author are reimagined and brought back to life. |||Klassiske eventyr
Hans Christian Andersen er en af de gyldne forfattere i europæisk litteratur. Hans fantasi og eventyr har ekko gennem børneværelserne i næsten to århundreder og forbinder unge og ældre med hinanden. Disse fortællinger omhandler diskret menneskelig eksistens, accept og ægte skønhed. Vores Fairy Tales kollektioner hylder disse legendariske eventyr og forbinder dem med delikat og moderne æstetik. Gennem ord og billeder er denne store forfatters visdom omformuleret og bragt til live på ny.

 
Pic-for-web.jpg

Connecting Generations

Aviendo Fairy Tales manifests stories and its messages into tangible elegance and functionality. The Ugly Duckling and The Nightingale are iconic stories that have inspired readers for generations. Having captured the hearts of our artists, they are reimagined through a fusion wood crafting and graceful design making their way into your hands. Formed by environmentally friendly and safe materials caring for the wellbeing of nature as well as ourselves. Each product creates moments of quality between older and younger generations, which transcend the physical products themselves.

The Ugly Duckling is an interactive piece of playful design. In addition to its sleek aesthetic, it combines with an exciting board game. Made of plywood, it connects players through imaginative storytelling and captivating imagery. The duckling itself is built of rubberwood, BPA-free silicone and sandblasted brass with consideration for the health of people and of wilderness.

The Nightingale serves not only as an object of elegance but also as a flute. It brings joy to adults and kids alike combining the best of design and play. In addition, it can be disassembled and rinsed, ridding parents' of needless concerns of safety and hygiene. The piece consists of elements of rubberwood, BPA-free silicone and stainless steel following our valued pattern of care. |||Bringe generationer sammen
Aviendo Fairy Tales manifesterer eventyr og dets budskaber i elegance og funktionalitet i øjenhøjde. Den grimme ælling og Nattergalen er ikoniske fortællinger, der har inspireret læsere i flere generationer. Efter at have trængt ind i hjertet på vores kunstnere, er de skabt gennem en fusion af træhåndværk og yndefuldt design ind i dine hænder. Kreeret af miljøvenlige og sikre materialer, der passer på naturens velvære såvel som os selv. Hvert produkt skaber kvalitetsøjeblikke mellem ældre og yngre generationer, som overgår de fysiske produkter i sig selv.

Den grimme ælling er et interaktivt stykke legende design. Ud over sin skarpe æstetik kombineres den med et spændende brætspil lavet af krydsfinér, som forbinder spillerne gennem de fantasifulde historiefortællinger og de fængslende billeder. Ællingen er bygget af gummitræ, BPA-fri silikone og sandblæst messing og tager hensyn til menneskers og naturens sundhed.

Nattergalen fungerer ikke kun som et elegant objekt men virker også som en fløjte. Det bringer glæde frem hos både børn og voksne i kombinationen af design og leg. Desuden kan Nattergalen adskilles og skylles, i hensyntagen til forældres bekymringer for sikkerhed og hygiejne. Figuren består af elementer som gummitræ, BPA-fri silikone og rustfrit stål grundet vores værdisæt.