Our Story

Aviendo is a Danish lifestyle company, with a strong motto, “To Enrich and Inspire”. Our vision is to create products that not only satisfy a need, but also can enrich and inspire your life.|||

Vores historie

Aviendo er en dansk livsstils virksomhed med et stærkt værdisæt, ”To Enrich and Inspire”. Vores mål er at skabe produkter, som ikke blot opfylder et behov, men derudover beriger og inspirerer dit liv

 
Aviendo Fairy tales, The ugly Duckling, environmentally friendly rubberwood, hygge, wood.

With Aviendo Fairy Tales – Connecting Generations - we bring together timeless Danish Design and classical fairy tales, to create a magical kingdom for both children and adults. Our products are designed by skilled Danish artisans, and each piece brings forth beauty and tranquillity. At the core of each creation is a story, composed by the wisdom and creativity of Hans Christian Andersen. It is our hope that our products enrich and inspire your daily life, bring to life the fairy tales that you hold dear, and create quality moments and life-long memories between generations.

Hans Christian Andersen, our world famous writer, is one of the golden authors of European literature. His fairy tales and his morals and values have echoed through children's bedrooms for nearly two centuries, forming bonds and life-long memories between young and old alike. His stories are of subtle intricacies of human existence, acceptance and true beauty. Our Fairy Tales collection honours these legendary tales and delicately lays them into a contemporary aesthetic. In words and images revitalized, the wisdom and legacy of this monumental author are reimagined and brought back to life in a modern context. |||Med Aviendo Fairy Tales – Connecting Generations - samler vi tidløst dansk design og klassiske eventyr for at skabe et magisk kongerige for både børn og voksne. Vores produkter er designet af dygtige danske håndværkere og designere, og hvert produkt frembringer skønhed og ro. I kernen af hver kreation er et eventyr med H.C. Andersens visdom og kreativitet. Vores håb er, at vores produkter beriger og inspirerer dit daglige liv, bringer de eventyr, som du holder af til live, og bygger bro mellem generationer, med kvalitetstid og minder om skønne øjeblikke, printet i bevidstheden resten af livet.

H.C. Andersen, vores verdensberømte eventyrdigter, er en af de gyldne forfattere i europæisk litteratur. Hans fantasi, moraler og værdier har ekkoet gennem børneværelser i næsten to århundreder. Hans fortællinger omhandler menneskelig eksistens, accept og ægte skønhed. Vores Fairy Tales kollektion hylder disse legendariske eventyr og forbinder dem med delikat og moderne æstetik. Gennem ord og billeder er H.C. Andersens visdom omformuleret og bragt til live i en moderne udgave.|||

The Nightingale, colorr, interior design, cute, H. C. Andersen, eventyr, Andersen

The Ugly Duckling, The Nightingale and The Dog from The Tinderbox are iconic stories that have inspired readers for generations. Having captured the hearts of our designers, the figures are reimagined through a fusion of wood crafting and graceful design, true to our values quality, aesthetics, creativity, uniqueness, great craftsmanship, and responsibility.

The Nightingale serves not only as an object of elegance but also as a flute. It brings joy to adults and kids alike, either alone or while reading the book, combining the best of design and play.

The Ugly Duckling is an interactive piece of design where you can create an infinite number of expressions by twisting the beak or moving the body. In addition to its sleek aesthetic, it combines with a board game – The Map, which connects players through the questions and answers in the book.  |||Den Grimme Ælling, Nattergalen og Fyrtøjet er ikoniske fortællinger, der har inspireret læsere i flere generationer. Figurerne er skabt af danske designere gennem fusion af træhåndværk og yndefuldt design, og tro mod vores værdier kvalitet, æstetik, kreativitet, unikt design, håndværk, og ansvar.

Nattergalen fungerer ikke kun som et elegant design objekt, men virker også som en fløjte. Det bringer glæde frem hos både børn og voksne, enten figuren alene eller i samspil med oplæsning af bogen.

Den Grimme Ælling er et interaktivt stykke design, hvor du kan skabe et uendeligt antal udtryk ved blot at vride næbbet eller flytte let på kroppen. Ud over sin skarpe æstetik kombineres figuren med Kortet - et brætspil - som forbinder spillerne gennem spørgsmål og svar bagest i bogen.

About aviendo fairy tales

The Dog with eyes the size of teacups, from The Tinderbox, is the newest member of the family. The Dog can assume different expressions by just turning the head, and comes with eyes in different materials.  |||Hunden med øjne så store som tekopper, fra Fyrtøjet, er det nyeste medlem af familien. Den kan antage forskellige udtryk ved blot at dreje hovedet, og den fås med øjne i forskellige materialer.