NEW! - THE DOGS FROM THE TINDERBOX
499.00 kr
shop now

|||

NYHED! - HUNDENE FRA FYRTØJET
499.00 kr
shop now

Connecting Generations
With Aviendo Fairy Tales – Connecting Generations - we bring together timeless Danish design and classical fairy tales, to create a magical kingdom – family time for both children and adults. Our products bring to life the Hans Christian Andersen fairy tales that you hold dear, and create quality moments and memories between you and your children or grandchildren. |||

Connecting Generations

Med Aviendo Fairy Tales - Connecting Generations - samler vi tidløst dansk design og klassiske eventyr for at skabe et magisk kongerige – familie tid for både børn og voksne. Vores produkter bringer til live H.C. Andersens eventyr, som du husker og holder af, og kreerer kvalitetstid og varige minder mellem dig og dine børn eller børnebørn.

 

Walnut Duckling

349,00 kr

Nightingale

499,00 kr

The Collection

The Ugly Duckling, The Nightingale and the newest family member – The Dog with eyes the size of teacups from The Tinderbox, are iconic stories that have inspired readers for generations. Our products are designed by skilled Danish artisans, and each collection consists of a gracefully designed fairy tale figure – with built-in surprise element – and a beautifully illustrated book. All true to our values quality, aesthetics, creativity, uniqueness, great craftsmanship, and responsibility. |||Kollektionen

Den Grimme Ælling, Nattergalen og det nyeste medlen af familien – Hunden med øjne så store som tekopper fra Fyrtøjet, er ikoniske fortællinger, der har inspireret læsere i mange generationer. Vores produkter er designet af dygtige danske håndværkere og designere, og hver kollektion består af en yndefuldt designet eventyr figur – med indbygget overraskelse – og en smukt illustreret bog. Alt tro mod vores værdier kvalitet, æstetik, kreativitet, unikt design, håndværk, og ansvar.

 

View All Products

 

Hans Christian Andersen

World famous Danish writer and one of the golden authors of European literature. His fairy tales, and their morals and values, have echoed through children's bedrooms for nearly two centuries, forming bonds and life-long memories between young and old alike. ||| H.C. Andersen

Vores verdensberømte eventyrdigter er en af de gyldne forfattere i europæisk litteratur. Hans fantasi, moraler og værdier har ekkoet gennem børneværelser i næsten to århundreder og har skabt bånd og livslange minder mellem børn og voksne.

Nightingale

499,00 kr

Ugly Duckling

499,00 kr

Aviendo Lives To Enrich And Inspire

Aviendo is a Danish lifestyle company, with a strong motto, “To Enrich and Inspire”. Our vision is to create products that not only satisfy a need, but also can enrich and inspire your life. ||| Aviendo Lives To Enrich And Inspire

Aviendo er en dansk livsstils virksomhed med et stærkt værdisæt, ”To Enrich and Inspire”. Vores mål er at skabe produkter, som ikke blot opfylder et behov, men derudover beriger og inspirerer dit liv.

 
 

 
3359_lowres crop.jpg